Ubezpieczenie OC ochrania kierującego samochodem w całym okresie trwania polisy.

Wypadki w trakcie jazdy pojazdem mogą zdarzyć się każdemu kierowcy. Dlatego też w naszym kraju obowiązkiem jest wykupienie ubezpieczenia OC, to znaczy odpowiedzialności cywilnej. To ubezpieczenie obejmuje rekompensatę wszelkich szkód, które powstały podczas kolizji albo wypadku na trasie, zarówno szkód materialnych jak również osobowych. Musimy wiedzieć, iż polisa OC przypisana jest do konkretnego auta, a nie do jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest ściśle określony przepisami tak więc w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie wyglądać to bardzo podobnie.

 

Poszkodowany podczas kolizji albo wypadku ma prawo ubiegać się o naprawę swojego pojazdu lub wypłaty rekompensaty, która posłuży do naprawy. Obecnie istnieje wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy pokrywa cenę naprawy, natomiast posiadacz pojazdu nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może także spodziewać się pokrycia kosztów na holowanie auta do odpowiedniego warsztatu lub wynajęcia samochodu zastępczego. Wiele informacji dotyczących rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy odnaleźć na ciekawym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto pamiętać, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, musi zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest również to, że zakład zajmujący się ubezpieczeniami powinien w takim przypadku wypłacić część rekompensaty, zaś wypłata pełnego odszkodowania nie może trwać więcej niżeli 90 dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o zaistniałej szkodzie. Bardzo istotną informacją jest także fakt, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji szkody powstałej w trakcie jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, która powstała w wyniku ruchu pojazdu uważa się również szkodę , która została wyrządzona w trakcie wysiadania oraz wsiadania do samochodu. Tyczy się to także takich momentów, jak rozładunek czy załadunek produktów jak również podczas garażowania albo postoju auta. Ubezpieczenie OC ma liczne wyłączenia odpowiedzialności. Firma zajmująca się ubezpieczeniami ubezpieczeniowy1.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w wiezionych bagażach albo ładunkach. Należy tu wymienić przede wszystkim stratę pieniędzy, elementów biżuterii czy też wielu innych cennych przedmiotów. Tak więc, ubezpieczenie OC ochrania kierowcę w okresie trwania polisy. Sprawca kolizji drogowej lub wypadku może spodziewać się, iż wszelkie spowodowane przed niego szkody będą w jego imieniu zrekompensowane poprzez zakład ubezpieczeniowy. Musimy tu dodać, że wyróżnia się szkody całkowite oraz szkody częściowe. Szkoda częściowa wiąże się z tym, że uszkodzenia samochodu są małe tak więc istnieje możliwość je naprawić w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita jest równoznaczna z tym, że pojazdu nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan pierwotny. Jest to więc sytuacja znacznie bardziej problematyczna dla kierowcy. Należy wiedzieć, iż szkoda całkowita znaczy, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się uszkodzonym autem, który po takim wypadku będzie już wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje pojazdu, lecz przeważnie odlicza jego szacunkową wartość od sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość sprzedać wrak, co zazwyczaj znaczy użycie wielu nieuszkodzonych części wyposażenia w innym samochodzie.

Źródło: o-ubezpieczeniach.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *